Small Cloud SSD

Từ 400.000 mỗi 1 tháng

  • CPU: 02 Core
  • RAM: 02 GB
  • SSD: 20GB
  • Băng thông: 100Mbps
  • IP Public: 01
Clear