HM 32X SSD

Từ 4.600.000 mỗi 1 tháng

  • CPU: 16 Core
  • RAM: 32 GB
  • SSD: 50GB
  • Băng thông: 100Mbps
  • IP Public: 01
Clear