HM 16X SSD

Từ 2.200.000 mỗi 1 tháng

  • CPU: 08 Core
  • RAM: 16 GB
  • SSD: 50GB
  • Băng thông: 100Mbps
  • IP Public: 01
Clear