HB Cloud Server 3

Từ 900.000 mỗi 1 tháng

  • CPU: 2 Core
  • RAM: 4 GB
  • SSD: 60GB
  • Băng thông: 500Mbps
  • IP Public: 01
  • Hỗ trợ chống Ddos.
  • VPC: Có
  • Quản trị firewall: có, layer 3, 4
  • quản trị VM và tự cài OS: Có
Clear