Chỗ đặt máy chủ VNPT Platinum

Từ 4.350.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT

  • Không gian máy chủ: 01U
  • Công suất máy chủ: 350W
  • Băng thông trong nước: 300Mbps
  • Băng thông quốc tế: 15Mbps
  • IP tĩnh: 01 IP
Clear