Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 6

Từ 9.456.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

  • Không gian máy chủ: 10U
  • Công suất máy chủ: 1.500W
  • Băng thông: 500Mbps
  • IP tĩnh: 5 IP
Clear