Chỗ đặt máy chủ FPT Silver

Từ 1.700.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

  • Không gian máy chủ: 01U
  • Công suất máy chủ: 400W
  • Băng thông trong nước: 300Mbps
  • Băng thông quốc tế: 5Mbps
  • IP tĩnh: 01 IP
Clear