Chỗ đặt máy chủ FPT Gold

Từ 2.990.000,0 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

  • Không gian máy chủ: 01U
  • Công suất máy chủ: 400W
  • Băng thông trong nước: 700Mbps
  • Băng thông quốc tế: 15Mbps
  • IP tĩnh: 01 IP
Clear