Bổ sung SSD cho Cloud Server

Từ 60.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung dung lượng SSD cho Cloud Server

Cung cấp lựa chọn thuê bổ sung SSD cho Cloud Server. Giúp khách hàng lựa chọn các cấu hình tùy biến hoặc nâng cấp Cloud dễ dàng.

Đơn giá: 60.000 VND/10 GB/tháng.

Để bổ sung nhiều hơn 10GB, Quý Khách hàng vui lòng lựa chọn số lượng trong đơn hàng.

Clear