Bổ sung RAM cho Cloud Server

Từ 100.000,0 mỗi 1 tháng

Bổ sung RAM cho Cloud Server

Cung cấp lựa chọn thuê bổ sung RAM cho Cloud Server. Giúp khách hàng lựa chọn các cấu hình tùy biến hoặc nâng cấp Cloud dễ dàng.

Đơn giá: 100.000 VND/1GB RAM/tháng.

Để bổ sung nhiều hơn 1 GB RAM, Quý Khách hàng vui lòng lựa chọn số lượng trong đơn hàng.

Clear