Bổ sung IP Public cho HB Cloud Server

Từ 50.000,0 mỗi 1 tháng

Bổ sung IP cho Cloud Server

Cung cấp lựa chọn thuê bổ sung địa chỉ IP cho Cloud Server. Giúp khách hàng lựa chọn các cấu hình tùy biến hoặc nâng cấp Cloud dễ dàng.

Đơn giá 50.000 vnd/IP/tháng.

Để dùng nhiều hơn 1 IP, Quý khách hàng vui lòng lựa chọn số lượng trên đơn hàng.

Clear