Bổ sung IP Public cho Colocation

Từ 150.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung IP tĩnh cho DV thuê chỗ đặt máy chủ

Cung cấp lựa chọn mua thêm IP tĩnh cho gói dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ

Đơn giá: 150.000 VND/IP/tháng

Clear

Mã: N/A Danh mục: