Bổ sung CPU cho Cloud Server

Từ 100.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung CPU cho Cloud Server

Cung cấp lựa chọn thuê bổ sung CPU cho Cloud Server. Giúp khách hàng lựa chọn các cấu hình tùy biến hoặc nâng cấp Cloud dễ dàng.

Đơn giá: 100.000 VND/1core CPU/tháng.

Để bổ sung nhiều hơn 1 core CPU, Quý Khách hàng vui lòng lựa chọn số lượng trong đơn hàng.

Clear