Bổ sung công suất điện

Từ 200.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung công suất điện cho DV thuê chỗ đặt máy chủ.

Cung cấp lựa chọn bổ sung công suất điện cho các máy chủ công suất cao. Phần công suất bổ sung được tính trên công suất phụ trội so với gói cước. Các trung tâm dữ liệu tính công suất máy chủ dựa trên công suất danh định.

Đơn giá mua bổ sung công suất điện: 200.000 vnd/100w/tháng

Với các máy chủ phụ trội nhiều hơn 100w, Quý khách vui lòng chọn số lượng gói công suất cần mua ở trong đơn hàng.

Clear

Mã: N/A Danh mục: