Hiển thị 25–36 của 49 kết quả

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Chỗ đặt máy chủ VNPT Silver

Từ 2.350.000 mỗi 1 tháng
Từ 6.950.000 mỗi 1 tháng
Từ 8.250.000 mỗi 1 tháng
Từ 9.550.000 mỗi 1 tháng
Từ 15.050.000 mỗi 1 tháng

HB Cloud Server

HB Cloud Server 1

Từ 300.000 mỗi 1 tháng

HB Cloud Server

HB Cloud Server 2

Từ 600.000 mỗi 1 tháng

HB Cloud Server

HB Cloud Server 3

Từ 900.000 mỗi 1 tháng

HB Cloud Server

HB Cloud Server 4

Từ 1.700.000 mỗi 1 tháng

SSD Cloud Server

HM 16X SSD

Từ 2.200.000 mỗi 1 tháng

SSD Cloud Server

HM 32X SSD

Từ 4.600.000 mỗi 1 tháng

SSD Cloud Server

HM 8X SSD

Từ 1.200.000 mỗi 1 tháng