Hiển thị tất cả 8 kết quả

GPU Cloud Server

GPU Cloud Server là dịch vụ máy chủ ảo tích hợp card đồ họa Tesla V100 hoặc GTX 1080 Ti mạnh mẽ. Kết hợp cùng cấu hình máy chủ Cloud mạnh mẽ, băng thông internet khủng. GPU Cloud Server là lựa chọn hàng đầu cho các hệ thống về AI, Big Data, đồ họa…

Từ 6.950.000 mỗi 1 tháng
Từ 8.250.000 mỗi 1 tháng
Từ 9.550.000 mỗi 1 tháng
Từ 15.050.000 mỗi 1 tháng
Từ 37.980.000 mỗi 1 tháng
Từ 38.046.000 mỗi 1 tháng
Từ 40.668.000 mỗi 1 tháng
Từ 46.092.000 mỗi 1 tháng