Hiển thị tất cả 4 kết quả

Bổ sung tài nguyên Cloud Server

DCT cung cấp các lựa chọn bổ sung tài nguyên cho dịch vụ Cloud Server bao gồm:

  • Mua bổ sung CPU
  • Mua bổ sung RAM
  • Mua bổ sung dung lượng lưu trữ SSD
  • Mua bổ sung dung lượng backup
  • Thuê thêm địa chỉ IP tĩnh

Bổ sung tài nguyên Cloud Server

Bổ sung CPU cho Cloud Server

Từ 100.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên Cloud Server

Bổ sung IP Public cho cloud Server

Từ 150.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên Cloud Server

Bổ sung RAM cho Cloud Server

Từ 100.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên Cloud Server

Bổ sung SSD cho Cloud Server

Từ 60.000 mỗi 1 tháng