Showing 1–12 of 32 results

Cloud Server

Dịch vụ Cloud Server mạnh mẽ hàng đầu tại Việt Nam. Phần cứng máy chủ chính hãng mới nhất từ Dell, HPE. Nền tảng ảo hóa hiện đại, bản quyền từ VMWare, OpenStack. Uptime 99,99%. Cam kết hoàn tiền nếu dịch vụ không đạt cam kết chất lượng

Bổ sung tài nguyên Cloud Server

Bổ sung CPU cho Cloud Server

Từ 100.000,0 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên cho HB Cloud

Bổ sung CPU cho HB Cloud Server

Từ 120.000,0 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên Cloud Server

Bổ sung IP Public cho cloud Server

Từ 150.000,0 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên cho HB Cloud

Bổ sung IP Public cho HB Cloud Server

Từ 50.000,0 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên Cloud Server

Bổ sung RAM cho Cloud Server

Từ 100.000,0 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên cho HB Cloud

Bổ sung RAM cho HB Cloud Server

Từ 120.000,0 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên Cloud Server

Bổ sung SSD cho Cloud Server

Từ 60.000,0 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên cho HB Cloud

Bổ sung SSD cho HB Cloud Server

Từ 30.000,0 mỗi 1 tháng
Từ 6.950.000,0 mỗi 1 tháng
Từ 8.250.000,0 mỗi 1 tháng
Từ 9.550.000,0 mỗi 1 tháng
Từ 15.050.000,0 mỗi 1 tháng