Hiển thị tất cả 4 kết quả

Cho thuê chỗ đặt máy chủ

Cho thuê chỗ đặt máy chủ, thiết bị mạng, tủ rack tại trung tâm dữ liệu chuẩn Tier 3 hàng đầu Việt Nam. Hệ thống phụ trợ chuyên nghiệp, băng thông khủng, an toàn, bảo mật, tiết kiệm chi phí. Giúp khách hàng dễ dàng triển khai hệ thống CNTT với chi phí đầu tư tối ưu nhất.

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Chỗ đặt máy chủ VNPT Bzone

Từ 1.700.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Chỗ đặt máy chủ VNPT Gold

Từ 3.450.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Chỗ đặt máy chủ VNPT Platinum

Từ 4.350.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Chỗ đặt máy chủ VNPT Silver

Từ 2.350.000 mỗi 1 tháng