Hiển thị tất cả 3 kết quả

Bổ sung tài nguyên Colocation:
Cung cấp các gói dịch vụ bổ sung tài nguyên cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ bao gồm:
– Bổ sung không gian máy chủ
– Bổ sung công suất điện
– Thuê thêm địa chỉ IP tĩnh của DC VNPT, FPT
– Thuê thêm địa chỉ IP tĩnh của DC Viettel

Bổ sung tài nguyên Colocation

Bổ sung công suất điện

Từ 200.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên Colocation

Bổ sung IP Public cho Colocation

Từ 150.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên Colocation

Bổ sung không gian máy chủ

Từ 200.000 mỗi 1 tháng