Hiển thị 1–12 của 17 kết quả

Cho thuê chỗ đặt máy chủ

Cho thuê chỗ đặt máy chủ, thiết bị mạng, tủ rack tại trung tâm dữ liệu chuẩn Tier 3 hàng đầu Việt Nam. Hệ thống phụ trợ chuyên nghiệp, băng thông khủng, an toàn, bảo mật, tiết kiệm chi phí. Giúp khách hàng dễ dàng triển khai hệ thống CNTT với chi phí đầu tư tối ưu nhất.

Bổ sung tài nguyên Colocation

Bổ sung công suất điện

Từ 200.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên Colocation

Bổ sung IP Public cho Colocation

Từ 150.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên Colocation

Bổ sung không gian máy chủ

Từ 200.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Gold

Từ 2.990.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Platinum

Từ 3.990.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Silver

Từ 1.700.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Titan

Từ 2.150.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 1

Từ 1.800.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 2

Từ 2.200.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 3

Từ 2.750.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 4

Từ 3.350.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 5

Từ 6.234.000 mỗi 1 tháng